Έπιπλα στη Θεσσαλονίκη

χάρτης Θεσσαλονίκης


Διεύθυνση:
6ο χλμ. Θεσ/νίκης - Λαγκαδά, Τ.Κ. 570 18, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο:
2310 68.67.93
Fax:
2310 68.67.92