Έπιπλα στη Θεσσαλονίκη

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ DIVISORIO

Βιβλιοθήκη επιτοίχια ή ως διαχωριστικό στοιχείο